Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán obce  Vchynice: http://www.meulovo.cz/up-vchynice/d-9014/p1=1042

Sbírka zákonů ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-322928.aspx

Věstník právních předpisů Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=17024&p1=92806

Stránky Města Lovosice: www.meulovo.cz

Stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz

Inforamce o parcelách, listy vlastnictví na internetu:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

*****************************************************************************************************

Poskytovatelé sociálních služeb - kontakty - zde ke stažení

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje: http://www.spovuk.cz/index.php

Spolek pro obnovu venkova ČR: http://spov.org/aktuality/default.aspx

Česká pošta: http://www.cpost.cz/

Jízdní řády ČR: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Ochrana obyvatel: http://www.ochranaobyvatel.cz/

Zákony a právo: http://www.epravo.cz/

Městská nemocnice v Litoměřicích:http://www.nemocnice-lt.cz/

    Svaz měst a obcí ČR: http://www.smocr.cz//

    Datové schránky:  http://www.datoveschranky.info//