Obec je členem
sdružení obcí INTEGRO,
které je začleněno
v programu evropských
zemí PHARE.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce Vchynice

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do Mateřské školy Vchynice

pro školní rok 2020/2021

se koná dne 5. 5. 2020

Na základě opatření k zápisům do mateřských škol, které vydalo MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID 19,

budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Postup a organizace zápisu:

 1. Stáhněte si prosím z webu MŠ "Žádost o přijetí do MŠ" a "Čestné prohlášení o očkování" (dokumenty jsou k dispozici v dolní části této stránky).
 2. Oba dokumenty vyplňte a podepište.
 3. Podmínkou přijetí do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplňte „Čestné prohlášení o očkování (viz níže přiložený dokument) a doložte kopii očkovacího průkazu. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 4. Doručte všechny dokumenty („Žádost o přijetí do MŠ“, „Čestné prohlášení o očkování“ a kopii očkovacího průkazu) + kopii rodného listu dítěte!

       a) emailem (naskenované) na adresu msvchynice@seznam.cz

      b) do datové schránky školy ne3ky22

      c) osobním vhozením do poštovní schránky mateřské školy

      d) poštou na adresu Mateřská škola Vchynice, Vchynice 100, 410 02 Lovosice              (je nutné, aby došlo 5. 5. 2020)

 1. Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, na základě kterého, vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.
 2. Jak se dozvím o rozhodnutí? Na webových stránkách školy a na dveřích budovy MŠ dle registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Kritéria pro přijímání dětí, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ zpracována:

Kritérium / přednost přijetí

 1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona-povinná školní docházka, tzn. dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání)
 2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona)
 3. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice. Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).
 4. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy (starší dítě má přednost).

 

Postup při rozhodování

 

 1. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných kritérií. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví.
 2. Do mateřské školy mohou být během zápisu přijaty děti do výše kapacity mateřské školy. Mateřská škola bude pro školní rok 2020/2021 přijímat 9 dětí.
 3. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.vchynice.cz/hlavni-menu/materska-skola-vchynice a na dveřích budovy MŠ v podobě registračních čísel, která budou předána při zápisu.
 4. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele. Při nedoručení adresátovi budou uložena u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, poté se považují za doručená.

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

 

Případné dotazy Vám sdělíme telefonicky či e-mailem.

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ 2020