Obec je členem
sdružení obcí INTEGRO,
které je začleněno
v programu evropských
zemí PHARE.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce Vchynice

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do Mateřské školy Vchynice

pro školní rok 2020/2021

se koná dne 5. 5. 2020

od 13,00 do 15,00 hodin v budově mateřské školy

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí zákonem 561/2004 Sb. v platném znění, školský zákon.

Zákonní zástupci při zápisu předloží:

 • rodný list dítěte

 

 • kartičku zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno

 

 • doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz)

 

Průběh zápisu

 

 • U zápisu proběhne krátký rozhovor s registrací dítěte, zákonný zástupce dítěte odevzdá kompletní žádost s potvrzením lékaře, popř. ji obdrží na místě. Obdrží registrační číslo pro přijímací řízení a v případě, že přebíral žádost až u zápisu, odevzdá ji do 7 dnů vyplněnou i s lékařským potvrzením.
 • Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na dveřích budovy MŠ a webových stránkách školy. 
 • Tiskopis žádosti je k dispozici přímo v MŠ nebo na webových stránkách školy (v dolní části této stránky).

 

Kritéria pro přijímání dětí, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ zpracována:

Kritérium / přednost přijetí

 1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona-povinná školní docházka, tzn. dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání)
 2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona)
 3. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice. Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).
 4. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy (starší dítě má přednost).

 

Postup při rozhodování

 

 1. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných kritérií. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví.

 

 1. Důležité je odevzdat zpět do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost s lékařským potvrzením nejpozději do 7 dnů od zaregistrování dítěte. Registrace dítěte není žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud není podaná žádost, není dítě do přijímacího řízení zařazeno. 

 

 1. Do mateřské školy mohou být během zápisu přijaty děti do výše kapacity mateřské školy. Mateřská škola bude pro školní rok 2020/2021 přijímat 9 dětí.

 

 1. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.vchynice.cz/hlavni-menu/materska-skola-vchynice a na dveřích budovy MŠ v podobě registračních čísel, která budou předána při zápisu.

 

 1. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele. Při nedoručení adresátovi budou uložena u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, poté se považují za doručená.

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

 

Případné dotazy Vám sdělíme telefonicky či e-mailem.

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2020

POTVRZENÍ LÉKAŘE 2020 povinná příloha k žádosti